Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Provoz pohřebiště a kolumbária v obci Košice

Vloženo: 20. srpna 2012

Provozovatel hřbitova: Obec Košice, IČ 49540858

Vedení evidence: Ing.Marika Pěnkavová, tel: 327543639, e:mail: obec@kosice-kh.cz

  • pronájem hrobových míst-hroby, hrobky
  • pronájem míst v kolumbáriích
  • uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst
  • evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
  • správa a údržba pohřebiště včetně zeleně v areálu pohřebiště
  • zajištění likvidace odpadu

 

 

 

Správce hřbitova: Václav Sejk, IČ 65929870, mobil:732147249

  • vykonává dozor nad dodržováním "Řádu veřejného pohřebiště"
  • poskytuje informace k provádění výkopových prací souvisejících s pohřbíváním a exhumací, ke stavebním  úpravám hrobových míst

 

 

Zřizování  nebo oprava hrobového zařízení, ukládání lidských ostatků či jejich exhumace je možná pouze s písemným souhlasem obecního úřadu a za dozoru  správce hřbitova!