Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obecní úřad

Možnost získání informací:

Vloženo: 13. října 2008

Kontakt

Vloženo: 13. října 2008

Zastupitelstvo obce

Vloženo: 13. října 2008

Oznámení vlastníkům pozemků v obci Košice o vstupu na pozemky

Dagmar Laubová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 20:12

Platnost do: 20. května v 23:59

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že Správa železnic, státní organizace, bude na území obce Košice, k.ú. Košice u Nepoměřic, pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava. Mapové podklady zpracuje dodavatel geodetických prací – Geošrafo, s.r.o.

Investorem akce je Správa železnic, státní organizace.

Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: Geodetické podklady pro projekt „RS 1 VRT Poříčany Světlá nad Sázavou, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 13546428. Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt. Pro dotazy veřejnosti související se stavbou VRT je zřízena e-mailová adresa vrt@spravazeleznic.cz

Ptačí chřipka na území Středočeského kraje

Dagmar Laubová

Vloženo: 12. dubna v 21:15