Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Usnesení ZO ze dne 23.08.2005

Vloženo: 19. října 2008

USNESENÍ


 

ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.08.2005


 

Zastupitelstvo obce:


 

1. Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru
2. Schválilo rozpočtové opatření č.1
3. Schválilo opravný doklad č.1
4. Vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru.
5. Schválilo Vnitroorganizační směrnici č.1/2005.
6. Schválilo Program rozvoje obce Košice.
7. Vzalo na vědomí opravu obecní studně.
8. Vzalo na vědomí zprávu o stavu obecních lesních pozemků.


 

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných zastupitelů.


 

Zapsal:


 

Ověřili:


 

Vyvěšeno:


 

 


 

Sejmuto: