Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kontaktní údaje na správce hřbitova

  • Martina Nováková

Vloženo: 1. října 2023

Správce hřbitova: Václav Sejk, IČ 65929870, mobil:732147249

  • vykonává dozor nad dodržováním "Řádu veřejného pohřebiště"
  • poskytuje informace k provádění výkopových prací souvisejících s pohřbíváním a exhumací, ke stavebním  úpravám hrobových míst

 

 

Zřizování  nebo oprava hrobového zařízení, ukládání lidských ostatků či jejich exhumace je možná pouze s písemným souhlasem obecního úřadu a za dozoru  správce hřbitova.