Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

2.ročník Benefičního jarmarku "KOLÁČ PRO KOSTEL V KOŠICÍCH"

Vloženo: 11. srpna 2014

Benefiční jarmark „Koláč pro kostel v Košicích“, proběhl dne 08.09.2012 po roční pauze ku příležitosti svátku Marie, patronky zdejšího kostela. Akci pořádala Obec Košice ve spolupráci s  Římskokatolickou farností Uhlířské Janovice ,Agenturou pro zemědělství a venkov Kutná Hora , MAS Lípa pro venkov o.s. Tato akce podporuje nejen opravu zmíněného kostela, ale má i nemalý společenský význam.
        Slavnostní odpoledne bylo zahájeno tradičně slavnostní bohoslužbou a pokračovalo bohatým moderovaným  programem, kterým provázel moderátor Rádia Blaník Petr Brožík.Po dobu celé akce hrála k poslechu i tanci dechová hudba Valanka, kterou svým vystoupením doplnila dětská hudební skupina Písklata. Jako v prvním ročníku i v tomto roce byla hlavní součástí programu  soutěž o „Košický koláč“ . Soutěže se zúčastnilo 27 pekařů a pekařek, což byl oproti minulému ročníku nárůst o deset soutěžících. Úkolem tříčlenné poroty bylo vybrat ten nejhezčí a nejchutnější koláč. Soutěž byla poprvé rozšířena i o cenu publika. Všichni vítězové obdrželi věcné ceny, které zhotovila keramička Tereza Divišová. Druhým kulturně významným bodem  byla v rámci akce „Dnů evropského dědictví 2012“ prohlídka kostela Narození Panny Marie v Košicích s odborným výkladem.
     Pořadatelé akce  pamatovali i na nejmenší účastníky. Byl připraven rozsáhlý doplňkový program  zahrnující ruční dílnu, malování na obličej, jízdu na ponících a  ukázku výcviku psů.Byla předvedena různá řemesla a taktéž si návštěvníci mohli zakoupit různé rukodělné předměty nabízené přímo výrobci.Po vyhlášení vítězů  byly  všechny koláče v rámci benefice doplněny upomínkovými předměty a prodány. Prodej všech koláčů věnovaných jejich tvůrci, přinesl do fondu opravy kostela 8 445,-Kč. Získaná částka byla věnována na osvětlení kostela.
 

Galerie