Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

1.ročník Benefičního jarmarku "Koláč pro kostel v Košicích"

Vloženo: 11. srpna 2014

     Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice jako úspěšný žadatel v Programu rozvoje venkova započala projekt Revitalizace kostela Narození Panny Marie v Košicích. V rámci tohoto projektu došlo do konce roku 2011 k statickému zajištění středověkého zdiva, opravě střech, fasád, interiéru a restaurování významných prvků, jako jsou okenní  vitráže,  kamenná ostění a  zvon z roku 1475. Zároveň došlo k úpravě okolí kostela a veřejnosti byla zpřístupněna zvonice.
     Na podporu tohoto projektu proběhl 12. září 2010 ve spolupráci se Zemědělskou agenturou Kutná Hora, MAS Lípa pro venkov a obcí Košice  benefiční jarmark  „KOLÁČ PRO KOSTEL V KOŠICÍCH“,  při kterém byla představena klasická řemesla podílející se na rekonstrukci. Jarmark byl doprovázen soutěží o „Košický koláč“ .Výtěžek z benefice byl věnován na opravu kostela.

Galerie