Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výsadba lipové a jabloňové aleje s finanční podporou NADACE ČEZ

  • Martina Nováková

Vloženo: 1. února 2024

Platnost do: 30. září 2024

Obec Košice, díky finanční podpoře nadace ČEZ v rámci projektu „Sázíme budoucnost“, obnovila dvě aleje. Nejvíce stromků, konkrétně 11 druhů vysokokmenných jabloní starých odrůd např. Matčino, Ontario, Chodské, Sudetská Reneta, bylo vysazeno podél hlavní silnice vedoucí od křižovatky směrem k vesnici. Lípy - Tillia cordata Greenspire byly dosázely do aleje u silnice směrem na Vidice. Všechny stromky jsou opatřeny ochranou proti okusu a také pletivem, které je upevněno na dřevěném rámu. Na každém takovém rámu je přivěšena cedulka s druhem stromu a je zde uveden patron daného stromu. Na vysázení se značnou měrou podíleli studenti z oboru Krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Zásluhu na zdárném výsledku ale mají i ti občané, kteří se zúčastnili společného sázení, které se konalo 17. listopadu. Důvodem k výsadbě právě v těchto místech byl jednak špatný stav některých stromů v stromořadích, ale také jejich nekompletnost. Díky společnému úsilí se ale podařilo aleje omladit novými přírůstky a zároveň i udělat něco pro přírodu.

 

Galerie