Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výsadba stromů v Košicích

Vloženo: 20. května

Výsadba stromů v Košicích

V sobotu  2.dubna se konala v naší obci   brigádně pojatá  akce, při které šlo o  obnovení  výsadby ovocných stromů v aleji na „staré silnici“ a výsadby dubů a javorů u místního hřbitova. Tento záměr  jsme realizovali za finanční spoluúčasti  Státního fondu životního prostředí České republiky. Cílem naší akce byla obnova ovocné aleje, na kterou jsme se moc těšili. Všichni občané byli písemně osloveni a na akci pozváni. Výsledek byl potěšující. Sešli jsme se v hojném počtu, včetně dětí.  Nikdo se nenechal odradit ani chladným počasím, které v ten den panovalo. Práce nám šla hezky od ruky a společnými silami s úsměvem na tváři, bylo brzy hotovo. Zasadili jsme celkem 53 stromů.  Odměnou nám byla nově osázená alej a společné ohřátí u ohně s horkým čajem , svařeným vínem a i buřty jsme si opekli. Již teď se těšíme na naši první sklizeň.

 

Galerie